Integritetspolicy

Bacill Sverige AB (nedan “Bacill”) registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning, EU nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Bacill är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Policy

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Vi samlar in uppgifter om hur du använder vår webbplats för att kunna analysera användandet och göra din upplevelse bättre. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter i e-postkonversationer.

Lagring av personuppgifter
De personuppgifter vi lagrar från dig som besökare av vår webbplats är endast ditt IP-nummer. Vi lagrar denna uppgift som längst i 30 dagar.

Som prenumerant av vårt nyhetsbrev lagrar vi din e-postadress. Vi lagrar personuppgifterna så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas av Bacill och våra personuppgiftsbiträden för hantering av statistik.

Dina rättigheter
Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Bacill Sverige AB (556463-9358) är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@bacill.se