Forshaga kommun

Informationsfilm

Varför lägger en kommun pengar på konst och hur påverkar konsten invånaren? Det är några av frågorna som besvaras i en film vi tog fram för Forshaga kommun och Region Värmland. Filmen är uppbyggd runt ett antal intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetar med konsten.

För att tydligt illustrera konstens inverkan animerade vi in fiktiva konstverk på ett antal byggnader i Forshaga. Det ger en tydlig känsla för hur form och färg kan förändra det offentliga rummet. Alltså, håll med om att filmmediet är rätt svårslaget.