Forshaga kommun

Informationsfilm

Film 1: Konst i det offentliga rummet

Varför lägger en kommun pengar på konst och hur påverkar konsten invånaren? Det är några av frågorna som besvaras i en film vi tog fram för Forshaga kommun och Region Värmland. Filmen är uppbyggd runt ett antal intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetar med konsten.

För att tydligt illustrera konstens inverkan animerade vi in fiktiva konstverk på ett antal byggnader i Forshaga. Det ger en tydlig känsla för hur form och färg kan förändra det offentliga rummet. Alltså, håll med om att filmmediet är rätt svårslaget. 

Film 2: Introduktion för nyanställda inom Forshaga kommun

Ett annat uppdrag var att ta fram en film som riktar sig till de som är nyanställda inom kommunens olika verksamheter. Filmen är tänkt att presentera Forshaga kommun i stort och visa hur de anställda inom kommunen arbetar för att göra skillnad för invånarna.