Löfbergs

Animation, informationsfilm

Som en del i sitt engagemang för hållbarhets- och rättvisefrågor ville kafferosteriet Löfbergs öka medvetenheten om den sköra kaffeproduktionen. Vi fick därför uppdraget att producera ett antal animerade filmer som visar hur det förändrade klimatet påverkar kaffeodlingen. I filmerna uppmanas även kaffedrickaren att välja sitt kaffe omsorgsfullt, med hänsyn till både odlaren och miljön.